20

Mar

<影片>亞洲大學幼教系印尼海外實習

2018/03/20 友善列印
        一群亞大幼教系的孩子,獲教育部補助,帶著夢想的實踐
   飄洋過海遇見"尼" ~~ 22天的教育見習,讓這一群孩子擁有著
                              不一樣的文化及職場體驗